navigace

Oslava jara v Děčíně

Jarda Foldyna, Ing. Vojtěch Václav Pour a Bc. Andrea Vlčková a spoustu kamarádů a přátel. 

                                  

Pěkný koncert Petra Koláře za hojné účasti občanů a vše pod heslem: KONEC LEVNÉ PRÁCE!
   

Nominace ČSSD do Poslanecké sněmovny za Okres Louny

Okresní konference ČSSD Louny nominovala na krajskou kandidátní listinu pro volby do Poslanecké sněmovny PČR členy ČSSD z okresu Louny v následujícím pořadí:

1. Ing. Vojtěch Václav Pour (nominace na lídra z MO Ročov, Louny, Podbořany, Postoloprty, Lipno, Hříškov a Pnětluky)

2. Bc. Andrea Vlčková (nominace z MO Louny a Hříškov)

3. Bc. Pavel Csonka (nominace z MO Louny)

4. Ing. Karel Honzl (nominace z MO Podbořany)

5. Mgr. Zdeňka Štorková (nominace z MO Podbořany)

Číst dál...

Prezident a náš národní zájem

Už mnohokrát byly na nejrůznějších fórech vedeny diskuze o národních zájmech České republiky. Často bylo opakováno, že by se měly politické strany shodnout na jejich definici, měl by být konsensus mezi vládou a Hradem, popř. že ten či onen politik jedná v rozporu s našimi národními zájmy nebo naopak, že je skvěle obhajuje.

 

Upřímně řečeno, ono je dost těžké definovat národní zájmy země nebo národa, když jeho zhruba stoletá novodobá „samostatná“ historie je celá plná „odezdikezdismů“. Například členství ve Varšavské smlouvě je bez mrknutí oka vystřídáno členstvím v NATO. Je možno říci, že ani dvě po sobě jdoucí generace nežily své životy bez nějakého kotrmelce, který rozmetal jednu vládnoucí skupinu a nahradil ji zcela jinou, novou.

 

Na takovou změnu by leckdy nestačil reagovat ani příslovečný „lstivý Afgánec“. A možná právě v tom tkví naše neschopnost dohodnout se na vrcholné úrovni na tom, jaké jsou národní zájmy České republiky, které budou odrážet většinové mínění společnosti, ale i vládnoucích či zatím nevládnoucích stran. Pokusím se navrhnout východisko, jak by české národní zájmy mohly být implikovány do občanských i politických struktur.

Číst dál...

Elity nás nezachrání

Václav Bělohradský, jinak kandidát do Senátu PČR za ČSSD na Praze 6, napsal rozsáhlý článek „Nic než Západ“, uveřejněný na Novinkách.cz. Nechci sklouznout do typicky české roviny a na místo obsahu článku začít dehonestovat autora. Nicméně musím se zamyslet nad obsahem, který se úplně neslučuje s tím, co by měla ČSSD hájit.

 

Přesto alespoň jednu stručnou poznámku k panu Bělohradskému. Myslím si totiž, že obsah jeho článku přesně odpovídá vlastní podstatě pana profesora jako osoby, která musí být za každou cenu kontroverzní, nekonformní a filosoficko-manipulativní.

 

Mám-li shrnout podstatu článku, tak střední Evropa není Západem, nesdílí jeho humanistické myšlenky a „hodnoty“. Ve stření Evropě sídlí démoni nacionalismu, šovinismu, národní státy nejsou nic, nadnárodní útvary sdílející společné hodnoty jsou vše. Imigrační krize je příležitostí, jak v praxi realizovat humánní podstatu Západu. Sice uvádí ještě mnoho dalších myšlenek, půlmyšlenek a čtvrtmyšlenek, ale již dosti o tom. Nechci se kriticky zabývat vším, co Václav Bělohradský semlel na jednom mlýnku. Považuji ale za potřebné, zejména s ohledem na jeho povolání filosofa, alespoň něco uvést na pravou míru.

Číst dál...

Ústecký kraj a nová koalice

Ústecký kraj má dohodu o nové koalici. Budou ji tvořit tři strany. Komunisté a sociální demokraté, kteří minulé volební období úspěšně spolupracovali a zástupci ze spojené kandidátky Strany práv občanů a Strany přímé demokracie. Vítězné hnutí ANO 2011 zůstává v opozici. Tento výsledek povolebního vyjednávání označil šéf ANO za „neskutečnou prasárnu“. Podívejme se, kdo se ve skutečnosti jako „hladové prase“ choval.

Hnutí ANO krátce po volbách oslovilo KSČM s úmyslem, že by s ní rádo uzavřelo dvoučlennou koalici. Komunistům tato nabídka nebyla úplně proti mysli a slíbili, že o ní budou vážně přemýšlet. Za pár hodin na to, ovšem ANO oslovilo sociální demokracii s úplně stejnou nabídkou a chtělo komunisty nechat mimo. ČSSD reagovala tak, že upřednostňuje trojkoalici ve složení ANO, KSČM a ČSSD. Krátce potom vydala ústecká sociální demokracie prohlášení, že nepůjde do žádné koalice bez KSČM, protože je pro ni čitelným a transparentním partnerem. V uplynulém volebním období tyto dvě strany bez jakýchkoliv problémů a skandálů v Ústeckém kraji vládly. Odpověď na nabídku trojkoalice už od ANO nikdy ČSSD nedostala. ANO ovšem mezitím začalo oslovovat též ODS a SPD-SPO a dále zvyšovalo nabídku pro KSČM. Všem říkalo, že to s komunisty myslí vážně, a že s těmi druhými nechce mít nic společného. Úplně zapomnělo na to, že i zbývající subjekty mezi sebou komunikují a vzájemně si říkají, s čím za nimi ANO přišlo. ANO se tímto svým postupem stalo naprosto nevěrohodným potencionálním partnerem a dostalo se mimo hru doslova a do písmene samo.

Děsivé na tom je, že každý s kým ANO v daný okamžik jednalo, byl dobrý, poctivý a schopný (s nikým jiným by přece ANO do koalice nešlo). Všichni ostatní byli v té chvíli lháři z tradičních politických stran, co mohou za všechny špatnosti světa a pochopitelně „všetci kradnů“.

Číst dál...

Video ČSSD - Stát není firma

Vážení přátelé,

dnes v 10.00  bude v rámci druhé vlny kampaně ČSSD "Stát není firma. Je to

společenství lidí" zveřejněno speciální video, které pozitivní a přístupnou

formou představuje pohled ČSSD na roli státu a zároveň prezentuje úspěchy a

splněné programové závazky, kterých jsme dosáhli.

 

Odkaz na video, který bude veřejný dnes od 10:00 je:

https://www.youtube.com/watch?v=MajXWUyRDaI

Stanovisko OVV ČSSD Louny k článku MF DNES ze dne 5.12.2015 "Lounskou ČSSD ovládl vlivný advokát a nabírá kriminálníky, píší straníci "

Okresní výkonný výbor ČSSD Louny na svém jednání dne 8.12.2015 zaujal, po projednání, k článku MF DNES následující stanovisko :

1. OVV ČSSD konstatuje , že v posledních několika letech, konkrétně od odchodu většiny z více než dvěstěčlenné organizace ČSSD  Libčeves, v čele s dvakrát soudně trestaným Karlem Vrbou pro násilnou trestnou činnost, za Jiřím Paroubkem a Petrem Bendou do „LEV 21“, je veden uvnitř okresní organizace ČSSD zápas o její charakter. Jde především o opakované snahy skupiny Karla Vrby o návrat do ČSSD. S touto skupinou se spojili naši bývalí členové žatecké organizace Jana Nováková a Miroslav Šramota. Přesně ve stylu praktik Karla Vrby, lži, pomluvy, křivé obviňování  řady členů krajské organizace, podvody s přijímáním členů, podvody se zápisy z členských schůzí, tzv. velrybařením – tj. nabíráním velkého množství členů v krátké době dosáhly stavu, kdy se členská schůze MO Žatec bezmála rok nebyla schopna sejít. Pro tyto své praktiky byli Nováková a Šramota vyloučeni okresní konferencí z ČSSD.

2.  OVV ČSSD dále konstatuje, že  především MO ČSSD Louny a zejména JUDr. Jan Růžek osobně, se zasadili i proti vůli předsedy strany, aby Mgr. Marie Benešová byla nominována z prvního místa za okres Louny do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.  Byli to právě  někteří členové MO ČSSD Žatec, kteří proti této nominaci aktivně vystupovali. Přesto Marie Benešová nikdy nejevila zájem o dění v okresní organizaci, zejména o dění v MO Louny. S výjimkou jednoho případu se nezúčastňovala jednání OVV ČSSD. Marie Benešová se dozvěděla, že JUDr. Jan Růžek po volbách do Senátu, při rozhovoru s tehdejším ministrem školství  mu sdělil, že pokud se okresní organizaci ČSSD v Lounech nepodaří vyprodukovat vlastního kvalitního kandidáta do voleb do Poslanecké sněmovny, není vyloučeno, že mu kandidaturu nabídne. Od toho okamžiku spustila Marie Benešová, s odůvodněním, že je to její mandát, nepřátelskou a pomlouvačnou kampaň proti JUDr. Růžkovi. Otevřeně se postavila na stranu Novákové a Šramoty a činila řadu konkrétních vyloženě nepřátelských kroků proti MO Louny a JUDr. Růžkovi.

3. OVV ČSSD konstatuje, že Mgr. Marie Benešová svým vyjádřením pro MF DNES poškozuje zájmy ČSSD  před volbami do krajských zastupitelstev a vyzývá ji, aby okamžitě ukončila štvavou a nepřátelskou kampaň proti MO ČSSD Louny a JUDr. Růžkovi. Protože Marie Benešová není členkou ČSSD, nezbývá Okresnímu výkonnému výboru než spokojit se s touto výzvou. Okresní výkonný výbor zdůrazňuje, že nominace kandidátů pro volby do Poslanecké sněmovny je výlučně věcí okresní organizace a žádný současný poslanec, ani Marie Benešová, nemá svůj mandát na doživotí.

4. Okresní výkonný výbor se seznámil s dokumenty, které mu předložil JUDr. Jan Růžek a konstatuje na základě vyjádření JUDr. Jana Růžka podloženého příslušnými písemnými doklady, že článek MF DNES je z části lživý, z části tendenční a jako celek nepravdivě líčí poměry uvnitř MO ČSSD Louny. Ve vztahu k členovi Zdeňku Střeštíkovi pak konstatuje, že se jedná o řadového člena, který si odpykal svůj trest, v průběhu podmíněného propuštění se osvědčil, poctivě a řádně se živí a neexistuje jediný důvod, proč by mu neměla být dána druhá šance na plné zařazení do společnosti.  Pro zdůraznění rozdílu OVV  připomíná, že v minulosti byl např. právě Karel Vrba opakovaně vyzýván, aby doložil ČSSD původ svých nemalých příjmů, aby doložil, že se poctivě živí, avšak ten toto nikdy neučinil.   

Okresní výkonný výbor k tomuto svému stanovisku připojuje  osobní stanovisko JUDr. Jana Růžka v němž vysvětluje věci mající osobní charakter.

V Lounech, dne   8.12.2015 

                                                                                Ing. Martin Hanták

                                                                                  předseda OVV

Myslíme na budoucnost - ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Chceme kvalitní rozvoj a údržbu zeleně ve městě a oddechových místech. Zefektivnění odpadového hospodářství, kolem kterého je dost emocí, neboť ne všem vyhovuje zvolený způsob platby za odvoz odpadu. I v této oblasti je možný rozvoj podnikání a nárůst pracovních míst.

1.Zvýšení podílu tříděného sběru komunálního odpadu    a následné snížení platby za odvoz odpadů od občanů města. 

2.Zvážení možnosti zřízení městského zemědělského statku

3.Příspěvek  1000 Kč – na kompostér - zkušenosti jsou, až třetina odpadu se dá kompostovat, klesnou náklady za odpady

4.Zkvalitnění  údržby lounských hřbitovů.

5.Zvýšení počtu oddechových míst na území města. 

6.Využití dlouhodobě nezaměstnaných při udržování pořádku a čistoty veřejných prostranství.

7.Podpora osvětové činnosti nejen ve školách týkající se životního prostředí a třídění odpadů.

8.Maximální využití grantů na zkvalitnění životního prostředí občanů

STOP POULIČNÍ KRIMINALITĚ!

Pavel Csonka -  Lídr ČSSD Louny - kandidát na starostu

bývalý policista-vyšetřovatel

(zastupitel města Loun a Ústeckého kraje)

BEZPEČNOST

Chceme  zvýšení pocitu bezpečí pro všechny občany města. Změníme priority v řízení a činnosti Městské policie Louny v souladu se zákonem. Zaměříme se na problémové lokality,

 1. Zajištění úzké spolupráce vedení města, Městské policie, Policie ČR, Úřadu práce
 2. Dobře fungující pracovní skupinu prevence kriminality
 3. Získávání dotací od MVČR na programy prevence kriminality,  zavedení asistentů prevence kriminality
 4. Rozšíření  městského kamerového systému , zejména v problémových lokalitách
 5. Zvážení veřejnoprávních smluv s přilehlými obcemi na zajištění veřejného pořádku 
 6. Navýšení počtu strážníků
 7. Regulace a kontrola hazardu
 8. Protidrogová prevence
 9. Zapojit se do bezpečnostních pracovních skupin při Ústeckém kraji a podílet se na řešení s problémy nepřizpůsobivých občanů.

Nabízíme to nejcennější - práci pro druhé

Sociální služby

Chceme poskytovat kvalitní pobytové sociální služby a  maximálně podporovat naše poskytovatele sociálních služeb .

 1. Zvýšení kvality poskytovaných služeb v pobytových zařízeních
 2. Navýšení poměru počtu zaměstnanců /  klient
 3. Navýšení mzdových limitů ( z uspořených provozních nákladů)
 4. Revitalizace vnitřních prostor pobytových zařízení
 5. Podpora poskytovatelům sociálních služeb, zejména se zaměřením na osoby se zdrav. Postižením a seniory

Naši kandidáti

ZDRAVOTNICTVÍ je pro nás prioritou

Město Louny se bohužel stalo obětí špatné dostupnosti v poskytování zdravotních služeb a to zejména uzavřením zdravotnického zařízení v podobě lounské nemocnice   se všemi základními primariáty. Vyvineme maximální úsilí pro odborné složení komise  pro zdravotnictví.

 1. Naším cílem je zajištění, aby na poliklinice byli zástupci všech odborností včetně očního, ORL a kožního lékařství
 2. Zajištění a vytvoření maximální spolupráce města s poskytovateli zdravotních služeb motivovat lékaře a podpořit jejich iniciativy pro zlepšení dostupnosti péče
 3. Zajištění  subjektu,  který by dokázal manažersky realizovat projekty nad rámec jedné ordinace (oboru)
 4. Rozšíření  činnosti pohotovosti 
 5. Zasadíme se o zřízení městských jeslí.. 

 Naší kandidáti

Je pro nás důležitá DOPRAVNÍ OBSLUŽNOST

Vzhledem k nezaměstnanosti, špatné dostupnosti poskytování zdravotní péče je třeba zkvalitnit dopravní obslužnost ve městě, ale i v regionu. 

 1. Zkvalitnění provázanosti MHD s dalšími spoji
 2. Zprovoznění  autobusové linky Louny – Ústí nad Labem
 3. Navýšení počtu parkovacích míst
 4. Zastřešení autobusových zastávek
 5. Aktivity k dokončení R7
 6. Zkvalitnění informovanosti občanů o blokových čištěních ve městě
 7. Zjednodušení dopravního značení v rámci platných právních předpisů

Náš kandidát - Ing. Přemysl Čermák (průmyslový manažer)

ZAMĚSTNANOST

Louny jsou jedním z měst Ústeckého kraje, kde je vysoká míra nezaměstnanosti  a proto se zaměříme na maximální spolupráci s příslušnými institucemi a podniky . Důležitým prvkem je řádné využívání a rozšiřování  majetku města, se kterým lze podnikat

 1. Úzká spolupráce  MÚ s ÚP a  hospodářskou komorou (zřízení poradního orgánu)
 2. Zaměstnávání absolventů středních škol
 3. Vytvoření pracovních míst v majetku města jako např. jesle, domov pro seniory, městský statek, školky, vlastní správa výstaviště, správa  osvětlení,  cestovní ruch 
 4. Činit veškeré kroky k otevření průmyslové zóny  v Lounech

Naše kandidátka Bc. Andrea Vlčková

(odborná asistentka poslankyně Mgr. Marie Benešové)

 

Kam chceme investovat!

FINANCE, INVESTICE

V současné době díky rozpočtovému určení daní dostává město Louny oproti minulým letům vyšší příjmy od státu. Zaměříme se na příjmovou stránku od daňových rezidentů z řad právnických i fyzických osob. Chceme maximálně využít veškeré dotace. Zrevidujeme všechny dosud uzavřené smluvní vztahy a budeme sami hospodařit s majetkem města. 

 1. Zvýšení počtu daňových rezidentů  
 2. Vyrovnané hospodaření 
 3. Výhodné nákupy energií 
 4. Maximální využívání dotačních programů 
 5. Investice do výstavby nových parkovacích míst 
 6. Investice do cestovního ruchu 
 7. Investice do vzdělání, výchovy a sportu 
 8. Investice do udržování vlastního majetku 
 9. Investice do předškolních zařízení 
 10. Budeme poskytovat sociální a prospěchová stipendia
 11. Zřídíme pozici městského energetika - snížíme energetické náklady všech budov

Naše kandidátka - Ing. Jana Nováková – Ekonomka

„ÚVV ČSSD schválil vnitrostranické referendum, hlasovat se bude v červenci“

15.06.2014 Členové nejvyššího orgánu ČSSD zasedajícího mezi sjezdy jednoznačně podpořili návrh vyhlásit v českém politickém kontextu zcela unikátní vnitrostranické korespondenční referendum. Všichni členové strany, kterých je 23 tisíc, tak budou již na přelomu července a srpna rozhodovat o třech klíčových otázkách k fungování strany. ÚVV se zabýval mimo jiné také přípravami 38. sjezdu strany na příští rok.

"Jsem nesmírně rád, že sociální demokracie přešla od slov k činům. Zapracování výsledků březnové debaty o reformě ČSSD do konkrétní podoby otázek pro referendum, stejně jako schválení referenda samotného, ukázalo na vůli členské základny po změně. Pevně věřím, že možnosti rozhodovat o budoucnosti strany v referendu využijí pokud možno všichni sociální demokraté," podotkl po skončení zasedání ÚVV předseda ČSSD Bohuslav Sobotka.

Vedení strany, jehož silnou pozici dnešní zasedání ÚVV jednoznačně potvrdilo, si od referenda slibuje, samozřejmě kromě odpovědi členů na tři položené otázky ohledně vnitřního fungování strany (rozhodování všech členů o podobě kandidátek, zastoupení žen a omezení kumulace placených funkcí), také oživení stranického života. Sociální demokracie chce v této souvislosti především zlepšovat využití vlastního odborného zázemí i komunikaci s širokou veřejností. Dlouhodobým cílem je získat pro sociální demokracii nové členy a sympatizanty.

Referendum proběhne korespondenční metodou. Ta se ukázala z hlediska logistické a ekonomické náročnosti jako nejefektivnější. Pro inspiraci přitom strana nemusela chodit daleko, neboť korespondenční referendum již dříve vyzkoušela německá SPD, když jako celek schvalovala koaliční smlouvu. Účast 77,86 % jasně ukázala zájem německých sociálních demokratů o demokratické rozhodovací principy.

Pokud jde konkrétněji o způsob hlasování, každý člen ČSSD dostane poštou na určenou adresu dopis se čtyřmi dokumenty (hlasovací lístek, verifikační lístek, oranžová úřední obálka a modrá odpovědní obálka). Postup korespondenčního hlasování je pak následující:

Člen či členka ČSSD odpoví křížkem „ANO“ či „NE“ na tři otázky referenda uvedené na hlasovacím lístku a poté vyplní verifikační lístek s čestným prohlášením, které slouží k zároveň k potvrzení totožnosti. Hlasovací lístek pak vloží do oranžové úřední obálky, kterou zalepí. Tu potom spolu s verifikačním lístkem umístí do modré odpovědní obálky, kterou vloží k odeslání do kterékoliv poštovní schránky České pošty. Sčítání hlasů bude v Lidovém domě zahájeno 4. srpna.

Kromě aktuálních témat tuzemské a zahraniční politiky (např. komunální volby, vztahy ČR s Čínou a krize na Ukrajině) se Ústřední výkonný výbor zabýval svoláním 38. celostranického sjezdu. Vzhledem k prohloubení demokratizačních procesů ve straně se oproti předcházejícímu roku zvýší počet delegátů, volených na okresních konferencích. Nově do Kongresového centra v Praze přijede v polovině března příštího roku celkem téměř 800 delegátů s hlasovacím právem, loni v Ostravě jednalo zhruba o 150 delegátů méně.

 

 

 

Obvodní konference ČSSD v Rakovníku

Vážené přítelkyně/přátelé,

22.března 2014 se uskutečnila Obvodní konference ČSSD senátního obvodu č.6 okresu Louny, Rakovník a Kladno.

Hlavním bodem jednání byla volba kandidáta pro volby do Senátu PČR. S radostí Vám můžeme oznámit, že na zasedání byl drtivou většinou za obvod Louny zvolen současný senátor a ministr školství a tělovýchovy pan PhDr. Marcel CHládek, MBA.

Číst dál...

REPREZENTAČNÍ PLES RŮŽÍ

Vážení přátelé, 
dne 14.3. se uskutečnil již tradiční REPREZENTAČNÍ PLES RŮŽÍ, které ho se účastnili i významní hosté jako například pan ministr školství a tělovýchovy PhDr. Marcel Chládek, MBA a pan Alois Malý (předseda KR seniorů) s manželkou. Více jak stovce návštěvníků bychom chtěli tímto poděkovat za účast a doufáme, že se uvidíme na příštím ročníku.

Pavel Csonka

Předseda MO ČSSD Louny