hornav

 

stred

navigace

Je pro nás důležitá DOPRAVNÍ OBSLUŽNOST

Vzhledem k nezaměstnanosti, špatné dostupnosti poskytování zdravotní péče je třeba zkvalitnit dopravní obslužnost ve městě, ale i v regionu. 

  1. Zkvalitnění provázanosti MHD s dalšími spoji
  2. Zprovoznění  autobusové linky Louny – Ústí nad Labem
  3. Navýšení počtu parkovacích míst
  4. Zastřešení autobusových zastávek
  5. Aktivity k dokončení R7
  6. Zkvalitnění informovanosti občanů o blokových čištěních ve městě
  7. Zjednodušení dopravního značení v rámci platných právních předpisů

Náš kandidát - Ing. Přemysl Čermák (průmyslový manažer)