hornav

 

stred

navigace

Nabízíme to nejcennější - práci pro druhé

Sociální služby

Chceme poskytovat kvalitní pobytové sociální služby a  maximálně podporovat naše poskytovatele sociálních služeb .

  1. Zvýšení kvality poskytovaných služeb v pobytových zařízeních
  2. Navýšení poměru počtu zaměstnanců /  klient
  3. Navýšení mzdových limitů ( z uspořených provozních nákladů)
  4. Revitalizace vnitřních prostor pobytových zařízení
  5. Podpora poskytovatelům sociálních služeb, zejména se zaměřením na osoby se zdrav. Postižením a seniory

Naši kandidáti