hornav

 

navigace

Dobrá perspektiva Základní školy Ročov

 

Bydlím na Ročově od svého narození a považuji se za ročovského patriota. Navštěvoval jsem naši mateřskou školu, poté školu základní (od roku 1995 do roku 2004). Tehdy nás bylo ve třídě okolo třinácti a byli jsme nejpočetnější ročník na škole. I přesto musela mít škola tzv. výjimku pro malý počet žáků. Když jsme ji opouštěli a šli se učit a studovat dále, byli jsme poslední ročník, který ukončil na Ročově devítiletou školní docházku. Příští školní rok se druhý stupeň uzavřel a zůstal pouze první.

 

Po uzavření druhého stupně jsem měl obavy, aby se nezavřel i stupeň první. Když v obci chybí kostel, chybí mu dominanta, která dělá obec obcí. Ale pokud v obci chybí škola, stává se tím obec „mrtvá“. Ročov se může pyšnit obojím, a to dokonce hned vedle sebe. V roce 2006 probíhal konkurz na nové vedení školy. Vyhrála ho současná ředitelka paní Mgr. Jana Citová. I s jejím přispěním se moje obava nenaplnila. V současné době navštěvuje ZŠ Ročov 29 žáků a již není na výjimce. Ročovská škola nabízí rodinnou atmosféru (stmelení kolektivu přináší dlouhodobé přátelské vazby), profesionální učitele, moderní vybavení, individuální přístup k žákům a jako bonus krásné prostředí Ročova a okolí. Do Mateřské školy v Ročově chodí rovněž dost dětí, takže pokud jich většina přejde do školy základní, nebude mít o děti ZŠ nouzi (dle Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011 žije v Ročově, Úlovicích a Břínkově 22 dětí do 5 let, a to do MŠ vozí rodiče děti i z okolních vesnic).

 

Škola je určená (nejen) ročovským rodičům, kteří mají malé děti a nechtějí je vozit každý den do Loun. Zvláště když na Ročově se jim dostává velmi kvalitního vzdělání, což žáci prokazují v různých soutěžích, kde se umísťují na předních místech. Díky škole má Ročov lepší dopravní obslužnost, v obci se konají různé akce, které škola pořádá (rozsvícení vánočního stromečku, vynášení Morany, keramické dílny, besídky v sokolovně k významným událostem v obci aj.).

 

Za moji osobu i za celou Místní organizaci ČSSD v Ročově mohu říci, že trvale podporujeme zachování Základní školy Ročov. Se školou chceme úzce spolupracovat ve prospěch všech spoluobčanů. Rozvoj vzdělání, kultury a vytvoření příjemné atmosféry v našem městysi je pro nás prioritou. V neposlední řadě vnímáme školu jako službu veřejnosti. Z rozpočtu obce jde na financování provozu základní školy necelých 500 000 Kč ročně.

 

Myslím si, že současné vedení školy, pedagogové, rodiče žáků i žáci samotní úspěšně navázali na více než stoletou tradici, kterou škola od svého otevření roku 1896 v Ročově má. A tak je tomu dobře! Přejeme si v tom i s naší pomocí pokračovat.

 

Bc. Vojtěch Václav Pour
předseda MO ČSSD Ročov

 

Více o škole na www.msrocov.cz či v rozhovoru s ředitelkou ZŠ Ročov v osmém čísle Zpravodaje, čtvrtletníku pro Ročov, Úlovice a Břínkov na www.obec-rocov.cz/zpravodaj/.